small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta ("post-doc")

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji  „post-doc”. Centrum prowadzi badania obserwacyjne i teoretyczne dotyczące gwiazd, układów gwiazd i materii wokółgwiazdowej (fotometria, spektroskopia, dynamika układów gwiazdowych), poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych (projekt SOLARIS), fizyki i astrofizyki obiektów zwartych (gwiazdy neutronowe, czarne dziury), procesów fizycznych wokół obiektów zwartych, struktury aktywnych jąder galaktyk, kosmologii. Pracownicy Centrum uczestniczą w dużych, międzynarodowych programach obserwacyjnych i teoretycznych, m.in. BRITE, CTA,  H.E.S.S., INTEGRAL, Fermi, SALT, Virgo, LIGO, Astro-PF.

 

Oczekujemy, że kandydaci przyjęci do pracy podejmą badania naukowe w jednej z dziedzin reprezentowanych w Centrum. Kandydatów zachęcamy do proponowania projektów badawczych realizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi Centrum.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w zakresie astronomii lub fizyki, przy czym preferowane będą osoby ze stopniem uzyskanym nie wcześniej niż w 2010 roku. Dopuszczalne jest składanie dokumentów w chwili, gdy przewód doktorski kandydata nie jest jeszcze zakończony, lecz data obrony rozprawy została już ustalona na dzień nie późniejszy niż 30 czerwca 2014 roku (w takiej sytuacji wymagane jest odpowiednie zaświadczenie promotora). W chwili podpisywania umowy o pracę zwycięzcy konkursu muszą posiadać dyplom doktorski. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić 1 października 2014 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, w zależności od osiągniętych wyników naukowych oraz możliwości finansowania.

 

Do podania o przyjęcie na stanowisko adiunkta prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o zainteresowania naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, w szczególności o ew. udziale w większych projektach badawczych, oraz o własnych planach badawczych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich łącznie ze spacjami). Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 28 lutego  2014 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086), lub e-mailem, w formacie pdf, na adres:  recruitment@camk.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną od mgr Anny Wyrębek (tel. 022 3296117; e-mail: anetka@camk.edu.pl) lub prof. Piotr Życkiego (ptz@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie