small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Polscy astronomowie mogą aplikować o czas na teleskopach ESO (aktualizacja)

Wg informacji przesłanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polscy astronomowie mogą aplikować o obserwacje na teleskopach European Southern Observatory (ESO) na zasadach identycznych jak astronomowie z innych państw należących do ESO. Jest to wyjątkowa możliwość dostępu do największych i najlepszych teleskopów i instrumentów. Skorzystanie z niej będzie bardzo pozytywnym sygnałem wspierającym wieloletnie starania polskich astronomów o wstąpienie do ESO.

 

Dla osób planujących przygotowanie wniosków CAMK zorganizował warsztaty przygotowawcze. Pliki pdf prezentacji dr. R. Smiljanica (CAMK Toruń) są dostępne:  część 1, część 2.

 

 

Archiwa


Kategorie