small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

H.E.S.S. poszukuje ciemnej materii w gromadzie Piec

Międzynarodowa grupa astronomów, pracująca w ramach Konsorcjum H.E.S.S. (The High Energy Stereoscopic System) opublikowała wyniki obserwacji gromady galaktyk w Piecu. Gromada w Piecu, położona w odległości 62 mln lat świetlnych (19 Mpc) jest drugą co do liczności gromadą naszym otoczeniu do 100 mln lat świetlnych. Obserwacje były prowadzone przez 14,5 godziny. Miały na celu poszukiwanie fotonów γ o bardzo dużej energii (E > 100 GeV), pochodzących z anihilacji cząstek ciemnej materii w halo galaktyk w Gromadzie w Piecu. Nie znaleziono istotnego statystycznie sygnału ani dla źródeł punktowych ani dla rozciągłych. Pozwoliło to nałożyć istotne ograniczenia na przekrój czynny (ważony prędkością) na anihilację tych cząstek. Dla cząstek ciemnej materii o masie 1 TeV ograniczenia te sięgają  < 10-23 cm3s-1. W badaniach brali udział pracownicy CAMK: A. Barnacka, T. Bulik, W. Kluźniak, R. Moderski, B. Rudak, A Zajczyk i A. Zdziarski. Pełny tekst publikacji.

Archiwa


Kategorie