Pozostałe

Abstrakty pozostałych wystąpień

Abbas Askar

„Stellar Dynamics and Simulating Observations of Star Clusters”

In this presentation, I will talk about my research interests and experiences as a PhD student at CAMK. Dense stellar systems are extremely fascinating from the point of view of stellar dynamics and extensive work has been done in modelling the evolution of star clusters using sophisticated numerical simulation codes. Star clusters have been extensively observed and it is known that they contain many interesting stars, binary systems and exotic objects. We have been working on developing the COCOA (Cluster simulatiOn Comparison with ObservAtions) code in order to compare results from realistic numerical simulations of star clusters with real observations. COCOA can use the results from numerical simulations of star clusters to create mock observations. Simulating observations of numerical simulations is useful in understanding the limitations of observational data and provides a critical check on the biases associated with data reduction processes and methods used by observers in determining star cluster parameters. COCOA has many applications and can be used to study properties and populations of particular objects like eclipsing binaries, cataclysmic variables, blue stragglers and giant stars.

Szymon Bachulski

„Zrozumieć obiekty rozszerzonej gałęzi horyzontalnej poprzez astosejsmologię.”

Gorące podkarły typu B (sdB) to znajdujące się na rozszerzonej gałęzi horyzontalnej obiekty o masach około 0.5Ms. Wciąż istnieją wątpliwości dotyczące formowania się i ewolucji tych gwiazd. Z racji, że odkryto w nich dwa typy pulsacji (ciśnieniowe i grawitacyjne) przydatna w badaniu staje się astrosejsmologia. Charakter pulsacji oraz niewielka ilość gorących podkarłów typu B sprawia, że dopiero obserwacje z kosmosu są na tyle wystarczające, by można było przeprowadzać na większej grupie gwiazd analizę polegającą na identyfikacji modów pulsacji w widmie fourierowskim. Jest ona niezbędna do tworzenia wiarygodnych modeli gorących podkarłów. To właśnie dane z sondy Kepler zrewolucjonizowały wiedzę między innymi na temat tych gwiazd. Dzięki danym zgromadzonym podczas pierwszej kampanii odkryto i zbadano aż 19 pulsujących podkarłów. Niestety w skutek awarii drugiego koła zamachowego sondy dalsza obserwacja tego samego pola nie była możliwa. Rozpoczęto więc misję K2, w której sonda co około 90 dni obserwuje inny obszar na niebie. Zwiększa to szanse na odkrycie większej liczby pulsujących sdB. Niestety dane z misji K2 są mniej precyzyjne niż te z pierwotnej misji. Dodatkowo spotykamy się w nich z tzw. „thruster firings”, które powodują nieciągłości danych. Podczas referatu chciałbym przedstawić wyniki swojej wstępnej analizy danych dotyczących czterech sdB obserwowanych podczas misji K2.

Karolina Bąkowska

„Góry pieniędzy i wolność naukowa, czyli o grantach dla doktorantów”

Czy doktorantom CAMK ciężko jest zdobyć grant? Co taki grant daje i jak się go prowadzi i rozlicza. Czy pozwala na wolność i niezależność naukową, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz nawiązanie nowych kontaktów? Czy daje dodatkowe wynagrodzenie? O grantach NCN tj. PRELUDIUM i ETIUDA, oraz tych międzynarodowaych na przykładzie Fulbright Fellowship, opowiem na przykładzie własnych doświadczeń.

Martyna Chruślińska

„Tell me where are you, and I will tell you…”

Double neutron stars binaries (DNS) are quite exceptional. Their formation is preceded by two supernovae eruptions, leading to formation of each of the neutron stars. In general, each supernovae is followed by mass loss from the system and additional velocity gained by just-formed compact object (so-called natal kick velocity), which leads to instantaneous change of system’s parameters and can cause its disruption. Only few of them will survive… Lately I am particularly interested in those lucky ones that remained bound and successfully formed a DNS, in spite of eruptive character of the binary. During my presentation I will tell a little bit more about them and present the very first results of my research. I will also consider what one could tell about these systems, knowing their locations within the Galaxy.

Morgane Fortin

„A 2-in-1 Ph.D. program: joint Polish-French Ph.D. studies”

I will first narrate my personal experience of joint Ph.D. studies between France and Poland, and then present the long-standing collaboration in astrophysics that exists between these two countries. I will conclude by reviewing the current possibilities offered to future Ph.D. students interested in a joint Polish-French Ph.D. program.

Aleksandra Hamanowicz

„An extensive search for variable stars and distance estimation to M54”

We witness an ongoing destruction of the Sagittarius dwarf spheroidal (Sgr dSph) galaxy by Milky Way, taking place on the other side of the Galactic bulge. It is a unique opportunity to study the properties of the dwarf’s remnants and processes driving the evolution of our Milky Way. The dwarf was disrupted by the tidal forces of our Galaxy forming streams encircling our Galaxyt. In years 2011 2014 the OGLE survey observed central parts of the Sgr dSph including its core – the globular cluster M54. I will present first results of the results of the pilot study of Sagittarius Dwarf Spheroidal Galaxy performed thanks to OGLE-IV data from galactic bulge regions. Basing on measurements of about 27000 RR Lyrae stars from central OGLE fields we have generated the map of Sagittarius stream’s distribution measuring it’s mean distance 27,2 kpc. I will also present first results of a search for variable stars within the tidal radius of M54 globular cluster. We have increased the number of known variables from 211 to 277 objects. Among them there are 182 RR Lyrae type variables, of which 23 are new discoveries. We have RRab stars to estimate the distance to the cluster.

Jakub Klencki

„Black Hole X-Ray Binaries – new formation channel?”

Low Mass X-Ray Binaries with Black Holes (BHLMXBs) are fascinating objects with great importance, as they offer a unique possibility ofstudying stellar black holes and accretion discs around them. Significantly, 19 of all 24 known stellar Black Holes in our Galaxy have been confirmed as components of BHLMXBs. However, we still don’t know how BHLMXBs are formed – the current models of close binary evolution fail to reproduce the observed population of the Milky Way. In my current study I verify the innovatory channel of BHLMXBs’ formation, as recently proposed by Michaely & Perets (2015), which is based on dynamical interactions of wide binaries with random fly-bys in the galactic field. In my presentation I will briefly present the mechanism, describe my approach to the problem, as well as discuss the preliminary results.

Klaudia Kowalczyk

„Ważąc galaktyki, czyli jak zacząć współpracę z CAMK”

Studia doktoranckie to nie jedyny projekt CAMKu skierowany do osób bez tytułu naukowego. Program letnich praktyk studenckich daje młodym ludziom, nie zawsze zdecydowanym, co chcieliby robić po studiach, szansę na zapoznanie się z realiami pracy naukowej i być może odnalezienie się w przyszłości właśnie w astronomii. W swoim referacie przedstawię własną drogę od praktykantki z UW do doktorantki CAMK.

Katarzyna Kruszyńska

„Research: A Personal Voyage”

In this presentation I would like to talk about my adventures withastronomy and it’s research so far. I will focus on two projects I had achance to work on: measuring distance to Small Magellanic Cloud using redclump stars and asteroseismology of Beta Cephei/SPB hybrid pulsators using fata aquired by BRITE-Constellation project.

Miłosz Martynow

„Morze Bałtyckie jest takie słodkie.”

Podczas referatu zostanie poruszone zagadnienie warunków ekohydrodynamicznych Morza Bałtyckiego i cieśnin Duńskich, które są przedmiotem mojej pracy magisterskiej. Zajmuję się w niej modelowaniem prądów morskich w Cieśninach Duńskich i Morzu Bałtyckim, które jako morze szelfowe zawdzięcza swoją wyjątkowość pod względem bardzo niskiego zasolenia głównie ujściom rzek i jednemu bezpośredniemu połączeniu z wszechoceanem. Gdy ujścia rzek zasilają Bałtyk tylko w wodę charakteryzującą się niskim zasoleniem, to Cieśniny Duńskie Mają możliwość odprowadzania jej i doprowadzania wody słonej z Morza Północnego co nazywa się zjawiskiem wlewów wód. Same wlewy dzielą się na kilka rodzajów, z których dla Bałtyckiej fauny i flory najistotniejszym jest bardzo rzadki rodzaj, a mianowicie Wielkie Bałtyckie Wlewy (BBI- Big Baltic Inflow), które wiążą się z zasileniem naszego półzamkniętego morza w znaczną ilość substancji biogennych, takich jak tlen. Prócz opisu kilku zjawisk zachodzących w Morzu Bałtyckim przedstawiona zostanie w przybliżeniu metodologia mojej pracy magisterskiej, w której dzięki Gdańskiemu superkomputerowi Tryton z Centrum Informatycznemu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerów (CI TASK) mogę modelować i analizować procesy transportu wód między Bałtykiem, a morzem Północnym.

Bhupendra Mishra

„CAMK and science”

I shall talk about how did I become a part of CAMK. It will include the story or conversation before joining CAMK. I shall tell about a friendly environment we have in CAMK for both science and social life. At the end some very simple idea about how black holes swallow the matter from its surroundings.

Filip Morawski

„A way of Scientist…”

In the talk I will introduce myself and my research interests. Why I chose physics? What I’ve already done in my scientific career? And in the end why I have decided to develop further in cosmology. You will hear about one the most expensive institutes built on the Earth – European Center for Nuclear Research (CERN) and my short adventure in this place. As well as why it is worth to work in international environment. Have you ever hard about „infamous” Krakow’s smog? This topic is really on the time for the last few months not only in the region of Małopolska but across Poland. However, what is the real situation in Krakow from scientifical point of view? During the talk I will try to give an answer for this question and tell something about the contemporary state of the city. What have been done – and not – against air pollution and how it influences everyday life of people living there.

Henryka Netzel

„Non-radial modes in RR Lyrae stars”

I will present results of my work in CAMK. Analysis of the OGLE data resulted in a discovery of new group of double-mode RR Lyrae stars. I also found many members of the known „0.61” group of double-mode RR Lyrae stars.

Varadarajan Parthasarathy

„Knower of the sky”

The journey from crowded streets to a sleepy hamlet, pushed me to the old buildings on the ancient shore. I got the wings of fire to fly across the globe, to another shore, where I learned to see the small from very far away, the like of an eagle. I flew more higher and saw some delicious pierogi, so I came down.

Zdenek Prudil

„Blazhko effect in Galactic bulge RR Lyrae stars”

We present a study focused on searching of light-curve modulation (known as the Blazhko effect) in 8115 RRab type Lyrae stars in the Galactic bulge. These stars, observed by OGLE-IV, were selected from the total sample of 38257 RR Lyrae stars and analysed in a semi-automatic way. Phase curves of chosen stars were visually inspected and stars were sorted into three groups according to probability of modulation. Because the Blazhko effect produces additional equidistant peaks in the vicinity of the basic pulsation frequency components in frequency spectra, we searched for such patterns. For acceleration of the analysis the basic pulsation components were prewhitened. Then we searched for suspicious peaks using Period04 software.Almost 40% of the stars shows the Blazhko effect, 2% were marked as Blazhko candidates and remaining 58% shown no signs of modulation. Newly discovered Blazhko stars are characterized by shorter pulsating period, lower amplitude and Fourier coeficient R21 then for stable stars. Average Blazhko period falls below 100 days, shortest draws near six days and the longest is equal to the time span. Data from OGLE-III will be used for stars with Blazhko period longer than T/2 (T is the time span) to corroborate or disprove Blazhko modulation.

Katarzyna Rusinek

„Obiekty typu CDT jako (nowopowstałe) źródła X-shaped”

Źródła typu CDT (Core-Dominated Triple) wyróżniają się specyficznymi cechami – posiadają rozciągłe, dosyć jasne płaty typu FR II i jasne, silne jądro. Obraz ten nie zgadza się ze znaną definicją obiektów FR II jako źródeł pojaśnionych brzegowo ze znacznie słabszym elementem centralnym. Tym samym, sugerowane są trzy możliwe wyjaśnienia istnienia obiektów CDT. Jednym z nich jest obecność nierozdzielonego jądra o podwójnej strukturze, skierowanej pod pewnym kątem względem dalszych wielkoskalowych płatów. Scenariusz ten odpowiada nowopowstałemu źródłu typu X-shaped (o dwóch odmiennie zorientowanych parach płatów), tuż po wznowieniu aktywności. Jednym ze źródeł CDT, które może spełniać powyższy scenariusz jest obiekt J1625+2712 wyróżniający się znacznym skróceniem wewnętrznej struktury podwójnej. Podczas prezentacji przedstawiona zostanie bliższa charakterystyka tego źródła oraz pierwsze rezultaty obserwacji jego elementu centralnego przeprowadzonych przez VLBA w ubiegłym roku, a tym samym próba weryfikacji wyżej wspomnianej idei.

Marcin Semczuk

„Jak szybko i sprawnie rozpocząć pracę naukową?”

Kilka wskazówek o tym jak odnaleźć się w akademickim świecie i zacząć prowadzić własne badania wciąż będąc studentem.

Marzena Śniegowska

„Nieradialne mody pulsacji w cefeidach z obszaru Małego Obłoku Magellana”

Większośc cefeid pulsuje radialnie, najczęściej w jednym modzie. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki analizy cefeid z Małego Obłoku Magellana, na podstawie danych trzeciej fazy OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment). Zanalizowano 138 gwiazd pulsujące w modzie pierwszym owertonowym i dodatkowym niezidentyfikowanym modzie nieradialnym o krótszym okresie, tworzących charakterystyczny stosunek okresów w zakresie (0.6, 0.65). W niektórych cefeidach dodatkowy mod występuje jako dublet lub tryplet. Podobną formę pulsacji znaleziono w gwiazdach RR Lutni.

Elżbieta Zocłońska

„Droga od inżyniera do asterosejsmologa”

W prezentacji przedstawię czy badanie budowy wewnętrznej gwiazd poprzez analizę zmiany ich jasności może być interesujące dla inżyniera. Opowiem jak przygotowuje się takie badania oraz jakich narzędzi używają asterosejsmologowie. Powiem jak wyglądają studia doktoranckie w dziedzinie pulsacji gwiazd i jak wyglądała moją droga od przygotowań do studiów poprzez uczestnictwo w projekcie BRITE. Postaram odpowiedzieć się na pytanie dlaczego badanie gwiazd jest bardziej interesujące od badania silników z uwzględnieniem dostępu do laboratoriów.