27-04-2018 Dnia 20.04.2018 zostało zawiązane Konsorcjum ATHENA-PL.

Podstawowym celem działania Konsorcjum będzie opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oraz integracja komponentów satelitarnych do instrumentów satelity ATHENA.
Obszarem merytorycznego działania Konsorcjum będą technologie dla satelitarnych obserwacji Kosmosu, oraz obserwacje z zakresu astrofizyki rentgenowskiej.
Do Konsorcjum ATHENA-PL należy 12 uczelni i instytutów z całej Polski:

 1. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN z Warszawy
 2. Centrum Badań Kosmicznych PAN z Warszawy
 3. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN z Warszawy
 4. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z Otwocka
 5. Uniwersytet Jagielloński z Krakowa
 6. Uniwersytet Wrocławski
 7. Uniwersytet w Białymstoku
 8. Uniwersytet Jana Kochanowskiego z Kielc
 9. Uniwersytet Zielonogórski
10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia
11. Uniwersytet Szczeciński
12. Uniwersytet Łódzki

 

Notatka dla prasy