Wenchi Yan

Wenchi Yan's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój: 104 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296142

E-mail: wyan@camk.edu.pl

O mnie:

Astrofizyka czarnych dziur