small pl CAMK logo

Tomasz Wyszyński

Photo not available

Funkcje: st. referent ds. technicznych i inspektor ppoż

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 1

Tel. : +48 223296144

E-mail: tomaszw@camk.edu.pl