small pl CAMK logo

Sumanta Kumar Sahoo

Sumanta Kumar Sahoo's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 14C

Tel. : +48 223296165

E-mail: sumanta@camk.edu.pl

E-mail prywatny: sumanta.kumar27@gmail.com

O mnie: