small pl CAMK logo

Sebastian Trojanowski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-2677-0364

Pokój:

Tel. :

E-mail: strojanowski@camk.edu.pl

Dr Sebastian Trojanowski prowadzi badania w dziedzinie fizyki teoretycznej cząstek elementarnych oraz astrofizyki cząstek i kosmologii. Pracuje on w Ultranowoczesnym Centrum Astrofizyki Cząstek – AstroCeNT w grupie Astrofizyki Cząstek. Jest on również zatrudniony w Zakładzie Fizyki Teoretycznej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).


Tytuł doktora obronił on w NCBJ w 2015 r. W swoich badaniach doktoranckich skupiał się na fenomenologii modeli supersymetrycznych, które są jednymi z głównych kandydatów na teorie skutecznie rozszerzające Model Standardowy oddziaływań elementarnych, a ich badanie angażuje obecnie wiele grup eksperymentalnych. Po doktoracie odbył on swój staż podoktorski w grupie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine (USA, 2016-18) oraz w grupie kosmologii i teorii relatywistycznych na Uniwersytecie w Sheffield (UK, 2016-18). Do Polski powrócił on w roku 2020, aby dołączyć do AstroCeNT.


Badania dra Trojanowskiego skupiają się na poszukiwaniach kandydatów na cząstki ciemnej materii oraz na powiązanych z tym badaniach dot. astrofizyki cząstek, kosmologii i innych eksperymentów. Był on jednym z inicjatorów idei nowego kierunku badań nad cząstkami spoza Modelu Standardowego oraz nad wysokoenergetycznymi neutrinami przy Wielkim Zderzaczu Hadronów pod Genewą (ang. Large Hadron Collider, LHC). Pomysł ten doprowadził do utworzenia nowego eksperymentu w LHC nazwanego FASER, który rozpoczął zbieranie danych w 2022 r.


Lista jego publikacji jest dostępna w bazie INSPIRE HEP.


Zainteresowania naukowe
  • fizyka spoza Modelu Standardowego,
  • kandydaci na ciemną materię i ich poszukiwania,
  • fenomenologiczne badania dot. wysokoenergetycznych zderzaczy cząstek,
  • kosmologia w ujęciu fizyki cząstek elementarnych,
  • fizyka neutrin.

Granty / Projekty naukowe
Dr. Trojanowski był/jest kierownikiem następujących grantów:
  • „Badanie lekkich cząstek ciemnego sektora Wszechświata” (2022-2026). Informacje o finansowaniu: projekt SONATA BIS, NCN (2021/42/E/ST2/00031),
  • „Poszukiwanie ciemnej materii: modele teoretyczne w świetle najnowszych wyników doświadczalnych” (2016-2018). Informacje o finansowaniu: program Mobilność Plus, MNiSW (1309/MOB/IV/2015/0),
  • „Aksinowa ciemna materia w scenariuszach z niską temperaturą podgrzania Wszechświata” (2015-2016). Informacje o finansowaniu: projekt PRELUDIUM, NCN (2014/13/N/ST2/02555).

Nagrody / Wyróżnienia
  • Laureat 21. edycji konkursu „Nagrody Naukowe Polityki” (2021).
  • Stypendium ministra dla młodych i wybitnych naukowców (3 lata, 2020-2022)