small pl CAMK logo

Tilaksingh Pawar

Tilaksingh Pawar's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki I (Toruń)

ORCID: 0000-0002-0004-0569

Pokój:

Tel. :

E-mail: pawar@ncac.torun.pl

O mnie:

Tilaksingh Pawar jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Jego praca magisterska dotyczyła gorących podkarłów w zaćmieniowych układach podwójnych. Praca ta została przygotowana pod kierunkiem dr Veroniki Schaffenroth (Uni-Potsdam, Niemcy) w ramach projektu EREBOS.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest prof. Krzysztof Hełmniak.


Obecnie jego badania koncentrują się na gwiazdach zaćmieniowych i są robione w ramach projektu w CAMK pt. „Comprehensive Research with Echelles on the Most Interesting Eclipsing binaries (CREME)”.


Dodatkowe obszary jego zainteresowań badawczych to:
  • gwiazdy pulsujące znajdujące się w zaćmieniowych układach podwójnych,
  • analiza fotometryczna i spektroskopowa zaćmieniowych układów podwójnych z gwiazdami pulsującymi,
  • oszacowanie z dużą dokładnością podstawowych parametrów fizycznych w zaćmieniowych układach podwójnych z gwiazdami podwójnymi.