small pl CAMK logo

Arkadiusz Olech

Arkadiusz Olech's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-9586-4578

Pokój: 107

Tel. : +48 223296107

E-mail: olech@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: