small pl CAMK logo

Mohammad Hassan Naddaf Moghaddam

Mohammad Hassan Naddaf Moghadd's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 14C

Tel. : +48 223296165

O mnie: