small pl CAMK logo

Marek Walczak

Marek Walczak's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-2664-3317

Pokój:

Tel. :

E-mail: mwalczak@camk.edu.pl

Marek Walczak jest fizykiem doświadczalnym, członkiem personelu badawczego w Grupie 1 (SiPM Systems for Astroparticle and Medical Physics Group) w AstroCeNT, jednostce Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Jest zaangażowany w grupę veto eksperymentu DarkSide-20k w Gran Sasso we Włoszech. Pracuje nad analizą dla eksperymentu DarkSide-20k i DEAP-3600, który znajduje się w laboratorium SNO w Kanadzie.


W ramach studiów doktoranckich pracował w zespole CMS (Compact Muon Solenoid) w CERN, gdzie spędził 1,5 roku podczas wielu wyjazdów i rozpoczął bliską współpracę z grupą CMS z Uniwersytetu w Kansas.


Wyniki prowadzonych prac prezentował na kilku międzynarodowych konferencjach, w tym na konferencji Initial Stages 2019 na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku oraz na warsztatach Quarkonia As Tools 2020 w Aussois we Francji. Został również wyróżniony nagrodą dziekana za działalność dydaktyczną. Pracę doktorską "Analysis of the ultra-peripheral events in heavy-ion collisions in the CMS experiment at the Large Hadron Collider" (pol. Analiza zdarzeń ultraperyferyjnych w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie CMS w Wielkim Zderzaczu Hadronów) obronił w 2021 r.


Lista jego publikacji dostępna jest w serwisie INSPIRE HEP.


Zainteresowania naukowe
  • astrofizyka cząstek elementarnych,
  • poszukiwania ciemnej materii,
  • chromodynamika kwantowa,
  • fizyka zderzeń,
  • fale grawitacyjne.

Granty / Projekty naukowe
Dr Walczak uzyskał następujące granty na pracę nad pierwszym pomiarem ultraperyferyjnej fotoprodukcji mezonu Υ w zderzeniach ołowiu z ołowiem w CMS:
  • „Przypadki ultraperyferyczne w zderzeniach ołów-ołów w danych z Run2 w eksperymencie CMS” (2018-2019). Informacje o finansowaniu: grant ETIUDA, NCN (2018/28/T/ST2/00199),
  • „Analiza przypadków ultraperyferycznych w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN” (2016-2019). Informacje o finansowaniu: grant PRELUDIUM, NCN (2015/19/N/ST2/02697).

Nagrody / Wyróżnienia
  • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku (2018).

Więcej informacji o jego karierze oraz aktualnej pracy dostępnych jest na jego profilu na stronie AstroCeNT.