small pl CAMK logo

Michał Kolasiński

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. zamówień publicznych

Zakład: Astrocent (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: mkolasinski@camk.edu.pl