small pl CAMK logo

Mikołaj Kałuszyński

Mikołaj Kałuszyński's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 14B

Tel. : +48 223296168

Personal website: https://github.com/majkelx


E-mail: mkalusz@camk.edu.pl

O mnie:

Mikołaj Kałuszyński jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.


Promotorami jego pracy doktorskiej są prof. Dariusz Graczyk oraz prof. Grzegorz Pieczyński.


Obecnie jest zaangażowany w kilka projektów które wyszczególniono poniżej:
  • Projekt Araucaria: obserwacje astronomiczne i badania nad zaćmieniowymi układami podwójnymi.
  • obserwatorium OCA: Rozwój Systemów Obserwacyjnych.
  • OPTICON Time Domain Astronomy: Oprogramowanie „Black Hole TOM” i „CPCS 2” do przeglądania i udostępniania fotometrycznych i sepktroskopych danych obserwacyjnych (czas-cel) oraz do żądania i zarządzania kolejnymi obserwacjami uzyskanymi za pomocą sieci teleskopów.
  • CHARA/SPICA Science Group: oprogramowanie do wyboru celu obserwacji.

Dziedziny jego zainteresowań badawczych to:
  • zaćmieniowe układy podwójne Drogi Mlecznej i Obłoków Magellana.