small pl CAMK logo

Bartłomiej Zgirski

Bartłomiej Zgirski's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-1515-6107

Pokój: 14B

Tel. : +48 223296168

Personal website: https://users.camk.edu.pl/bzgirski/


E-mail: bzgirski@camk.edu.pl

O mnie:

Metoda Baade-Wesselinka dla Cefeid i gwiazd typu RR Lutni, pomiary odległości - kosmiczna drabina odległości, gwiazdy pulsujące, zależności okres-jasność dla gwiazd pulsujących w pobliskich galaktykach, gwiazdy węglowe