small pl CAMK logo

Ayush Moharana

Ayush Moharana's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki I (Toruń)

ORCID: 0000-0002-9616-512X

Pokój: Toruń

Tel. : +48 566219319, wew.25

Personal website: https://www.researchgate.net/profile/Ayush-Moharana


E-mail: ayushm@ncac.torun.pl

O mnie:

Ayush Moharana jest doktorantem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Prof. Krzysztof Hełminiak jest promotorem jego pracy doktorskiej.


Jego główne zainteresowania naukowe to:
  • ciasne układy potrójne (gdzie zewnętrzna gwiazda krąży wokół wewnętrznego układu podwójnego z okresem krótszym niż 1000 dni) ze składnikiem w postaci podwójnego układu zaćmieniowego,
  • dokładne wyznaczenie parametrów gwiazdowych,
  • modelowanie podwójnych układów zaćmieniowych,
  • fotometria szeregów czasowych.

Jego porzednie badania poświęcone były gorącym populacją gwiazd w gromadach kulistych.


Obecnie, bierze on również udział w projekcie SOLARIS którego kierownikiem jest prof. Maciej Konacki. W ramach tego projektu, opracował narzędzie do automatycznej analizy danych fotometrycznych dla sieci teleskopów SOLARIS.