small pl CAMK logo

Javier Minniti

Javier Minniti's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-6342-0331

Pokój: 101

Tel. : +48 223296101

E-mail: jminniti@camk.edu.pl

Javier Minniti jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


W 2021 r. obronił doktorat w Instituto de Astrofísica Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, Chile), gdzie za pomocą fotometrii i spektroskopii w bliskiej podczerwieni sklasyfikował i scharakteryzował próbkę kandydatów na cefeidy klasyczne zlokalizowane po dalekiej stronie dysku galaktycznego. Podczas studiów doktoranckich spędził dwa lata w Europejskim Obserwatorium Południowym w ramach "ESO Studentship Programme".


Na początku 2022 roku dołączył do CAMK, aby pracować w dziedzinie kosmicznej skali odległości, wraz z dr Bogumiłem Pileckim nad projektem zatytułowanym ,,Zrozumieć Cefeidy: fizyczne i empiryczne podstawy naszych głównych narzędzi do pomiaru odległości we Wszechświecie” (projekt SONATA BIS, NCN, 2020/38/E/ST9/00486). Głównym celem tej pracy jest lepsze zrozumienie astrofizyki cefeid, przy użyciu nowo zidentyfikowanej próbki cefeid w układach podwójnych.


Dr Minniti kontynuuje również prace nad wykorzystaniem cefeid klasycznych do badania własności dalekiej strony dysku Drogi Mlecznej, obszaru Galaktyki przeciwnego do położenia Słońca.


Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania naukowe
  • pulsujące gwiazdy zmienne i ich zastosowanie jako wskaźników odległości,
  • pulsujące gwiazdy zmienne w układach podwójnych,
  • struktura, powstawanie i ewolucja Drogi Mlecznej,
  • populacje gwiazd – obfitość chemiczna,
  • astronomia podczerwona – prawo ekstynkcji.