small pl CAMK logo

Maria Luiza Linhares Dantas

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-1178-8169

Pokój: 136

Tel. : +48 223296136

Personal website: http://www.mlldantas.com


E-mail: mlldantas@camk.edu.pl

E-mail prywatny: mlldantas@protonmail.com

Maria Luiza Linhares Dantas jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Przynależy do grupy SAGA kierowanej przez Prof. Rodolfo Smiljanic.


Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie w Sao Paulo w 2020 r., a w latach 2018-2019 odbyła staż na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie w Hiszpanii. Jej praca doktorska dotyczyła analizy różnych własności galaktyk typu UV-upturn (galaktyk cechujących się skokiem promieniowania ultrafioletowego w kierunku krótszych długości fal) i słabych w ultrafiolecie galaktyk wczesnego typu oraz zamieszkujących je populacji gwiazdowych.


Jej badania z zespołem SAGA obejmują rozwój systemu przetwarzania (ang. pipeline) do obróbki widm gwiazdowych w celu odzyskania fundamentalnych parametrów gwiazdowych. W ramach tych badań zajmowała się migracją radialną gwiazd bogatych w metale ciężkie z wewnętrznego obszaru Drogi Mlecznej do okolic Słońca, wykorzystując dane z przeglądu Gaia-ESO.


Dr Dantas uczestniczy w następujących projektach międzynarodowych: J - PAS (i towarzyszące mu przeglądy, J - PLUS i S - PLUS) oraz Gaia-ESO. Jest również członkiem International Astrostatistics Association (IAA) i jego najbardziej aktywnej grupy roboczej, Cosmostatistics Initiative (COIN). Niedawno dołączyła do współpracy przy Wide-field Spectroscopic Telescope. Jej główne kierunki badań obejmują astrofizykę galaktyczną i pozagalaktyczną, w szczególności rozdzielone i nierozdzielone populacje gwiazd oraz astrostatykę. Interesuje się również metanauką (tj. wykorzystaniem metodologii naukowej do badania samej nauki).


Listę i linki do jej publikacji można znaleźć w serwisie NASA ADS, natomiast jej profil na platformie Google Scholar.


Zainteresowania badawcze
  • Formacja i ewolucja galaktyk,
  • Droga Mleczna,
  • Rozdzielone i nierozdzielone populacje gwiazdowe,
  • Astrostatyka,
  • Naukometria i dziedziny pokrewne.