small pl CAMK logo

Josiah Ensing

Josiah Ensing's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-9569-8832

Pokój:

Tel. :

E-mail: jensing@camk.edu.pl

Josiah Ensingpracuje jako adiunkt sejsmolog w grupie Seismic SensorsCentrum Naukowo-Technologicznym Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT), jednostce Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, gdzie zajmuje się charakteryzacją pól szumu sejsmicznego w miejscach lokalizacji obserwatoriów astronomicznych.


Stopień doktora uzyskał w 2021 r. za pracę polegającą na obrazowaniu skorupy pola wulkanicznego obszaru Auckland przy użyciu szumu sejsmicznego, na Uniwersytecie w Auckland.


Obecnie pracuje w AstroCeNT, zajmując się charakterystyką pól szumu sejsmicznego w Europejskim Obserwatorium Grawitacyjnym (EGO) oraz w potencjalnych lokalizacjach dla Southern Wide-field Gamma-ray Observatory (SWGO). Uczestniczył również w badaniach sejsmicznych na Sardynii, w potencjalnym miejscu przyszłego Teleskopu Einsteina i analizował tam sejsmiczne efekty wiatru.


Lista i linki do jego publikacji są dostępne na platformie Google Scholar.


Zainteresowania badawcze
 • przetwarzanie sygnałów sejsmicznych,
 • geozagrożenia i ich związek z astronomią,
 • szum sejsmiczny,
 • uczenie maszynowe,
 • tomografia sejsmiczna.

Projekty badawcze / Granty
Dr. Ensing brał udział w badaniach finansowanych z grantu DarkWave.
 • Podczas wymiany naukowej współpracował z badaczami z Gran Sasso Science Institute we Włoszech przy analizie szumu sejsmicznego generowanego przez wiatr w miejscu na Sardynii, które jest potencjalnym miejscem przyszłego Teleskopu Einsteina.
 • Brał udział w badaniach sejsmicznych w tym samym miejscu na Sardynii oraz w tworzeniu sieci monitorowania infradźwięków w Europejskim Obserwatorium Grawitacyjnym.

Nagrody / Wyróżnienia
 • Stypendium doktoranckie Uniwersytetu w Auckland przyznawane doktorantom osiągającym wysokie wyniki naukowe (2016-2020).
 • Nagroda Sagar Geophysics Prize za badania magisterskie nad wykorzystaniem szumu sejsmicznego otoczenia do obrazowania pola wulkanicznego w Auckland (2016).
 • Nagroda Waikato Regional Council Water Sciences Prize przyznawana corocznie najlepszemu studentowi nauk o wodzie (2012).
 • Nagroda Doskonałości w Naukach o Ziemi i Oceanie Uniwersytetu Waikato za wybitne zdolności w nauczanych przedmiotach (2011).