Teleskop rentgenowski ATHENA

Znajdujesz się na oficjalnej stronie informującej o uczestnictwie polskich naukowców oraz inżynierów w budowie misji satelitarnej ATHENA. ATHENA to nowej generacji teleskop rentgenowski zaakceptowany przez Europejską Agencję Kosmiczną z planem wyniesienia na orbitę w roku 2028.

Polscy inżynierowie od lat budują elementy satelitarnych instrumentów astro­no­micz­nych. Zostaliśmy zaproszeni przez naukowców z Instytutu Maxa Plancka do prac nad przygotowaniem detektora WFI satelity ATHENA. Ponadto, naukowcy z Francuskiej Agencji Kosmicznej powierzyli nam budowę mechanizmu instrumentu X-IFU. Udział polskich naukowców i polskich instytutów badawczych w misji ATHENA to olbrzymia szansa dla polskich naukowców na zdobycie poważnej roli decyzyjnej przy planowaniu obserwacji oraz bezpośredniego dostępu do ich wyników.