small pl CAMK logo

Krzysztof Hryniewicz

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-2005-9136

Pokój: 139

Tel. : +48 223296139

E-mail: krhr@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • proces akrecji na czarne dziury;
  • aktywne jądra galaktyk;
  • procesy akrecji i dyski akrecyjne;