Strona główna

Czy wiesz jak powstają średnio masywne czarne dziury?

Średnio masywne czarne dziury (IMBH) to obiekty o masie większej niż gwiazdowe czarne dziury i mniejszej niż supermasywne czarne dziury w galaktycznych centrach. Ich powstawanie oraz występowanie przez długi czas było owiane tajemnicą. W listopadzie 2015 roku dr hab. Mirosław Giersz z CAMK oraz jego współpracownicy pokazali, że IMBH mogą powstawać w wyniku dynamicznych oddziaływań układów podwójnych wewnątrz gęstych gromad kulistych. (czytaj więcej…)

Rysunek: artystyczna wizja czarnej dziury w gromadzie kulistej – copyright: NASA/ESA i G. Bacon (STScI)

Czy wiesz jak galaktyki karłowate stają się satelitami większych galaktyk?

Galaktyki karłowate powstają prawdopodobnie w izolacji, a dopiero później są przechwytywane przez większe galaktyki, takie jak Droga Mleczna, stając się ich satelitami. Jak pokazali mgr Grzegorz Gajda oraz prof. Ewa Łokas z CAMK, istotną rolę w procesie ewolucji karła wokół galaktyki macierzystej odgrywają siły pływowe. (czytaj więcej…)

Rysunek: Okrąg wskazuje promień pływowy, poza którym gwiazdy nie należą już do galaktyki karłowatej

Czy wiesz jak pulsują gwiazdy RR Lyrae i cefeidy?

Prof. Wojciech Dziembowski z CAMK opisał i wyjaśnił mechanizm wzbudzania modów nieradialnych w gwiazdach RR Lyrae i cefeidach. Przeanalizował również możliwości detekcji tych modów. (czytaj więcej…)

Rysunek: www.starrywonders.com

Czy wiesz, co może wyjaśnić rozbłyski gamma?

Używając różnych modeli kosmologicznych, prof. Andrzej Krasiński z CAMK pokazał, jak przesunięcie ku fioletowi może tłumaczyć zjawisko rozbłysków gamma (gamma ray bursts). (czytaj więcej…)

Rysunek: NASA/Goddard

Czy wiesz gdzie można znaleźć gwiazdy symbiotyczne?

Gwiazdy symbiotyczne to układy podwójne składające się najczęściej z czerwonego olbrzyma transferującego masę na obiekt zwarty. Prof. Joanna Mikołajewska wraz ze współpracownikami przedstawiła wyniki badań nad tymi gwiazdami w Grupie Lokalnej, głównie w M33 i M31. (czytaj więcej…)

Rysunek: wikimedia.org

Czy wiesz, jakie mogą być maksymalne dżety?

Używając równania Bernoulliego, prof. Andrzej Zdziarski z CAMK pokazał, że wewnętrzna gęstość entalpii dżetów nie ma limitu, a co za tym idzie, nie istnieje maksymalna moc tych ciekawych zjawisk. (czytaj więcej…)

Rysunek: dailygalaxy.com

Kariera w CAMK

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w CAMK PAN trwają 4 lata i kończą się obroną pracy doktorskiej. W tym czasie głównym zadaniem doktoranta jest prowadzenie badań naukowych pod okiem promotora. Oprócz tego uczestnik studiów doktoranckich uczestniczy w wykładach, seminariach, prezentuje swoje wyniki na konferencjach. W zakresie zadań naszych doktorantów nie leży prowadzenie zajęć ze studentami. Językiem używanym na wszystkich seminariach, spotkaniach jest język angielski, a to dlatego, że nasz ośrodek zrzesza wielonarodową społeczność. W CAMK pracują specjaliści z różnorodnych gałęzi astronomii i astrofizyki. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Dowiedz się więcej!

Praktyki letnie

Dobrą formą rozpoczęcia przygody z CAMKiem, jeśli na doktorat jest jeszcze za wcześnie, są praktyki letnie kierowane do studentów astronomii. Co roku ogłaszana jest lista dostępnych tematów projektów naukowych, które realizuje się pod okiem pracownika naukowego. Czas trwania projektu wynosi na ogół około miesiąca. Praktyki dają początek dobrej współpracy – niejednokrotnie praktyki owocują publikacją i w perspektywie wielu lat kończą się doktoratem.

Chcesz dołączyć?

II Spotkanie Młodych to konferencja studencka, w trakcie której osoby, marzące o karierze naukowca, mają szanse poznać nasz ośrodek i vice versa. Jest to rodzaj „dni otwartych” – będziemy rozmawiać o strukturze CAMKu, studiach doktoranckich i praktykach letnich, profesorowie zaprezentują proponowane przez siebie tematy doktoratów, a studenci i doktoranci opowiedzą o swojej ścieżce do CAMKu.

Zapraszamy do rejestracji wszystkich, a w szczególności osoby zainteresowane podjęciem studiów doktoranckich w CAMK. Organizator ze swojej strony zapewnia nocleg osobom, które wygłoszą referat oraz lunch w czasie trwania II SM. Dla prelegenta, który wygłosi najlepszy referat przewidziana jest nagroda!

17-19 lutego 2016
Warszawa

Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (CAMK) powstało w roku 1978. Jest to wiodący polski istytut naukowy, który prowadzi badania z zakresu astronomii i atrofizyki. Jego jednostki są zlokalizowane w Warszawie i Toruniu. Pracownicy Centrum uczestniczą w dużych międzynarodowych projektach, takich jak: H.E.S.S., CTA (obserwacje promieniowania gamma metodą detekcji promieniowania Czerenkova), SALT (ok. 10 metrowy teleskop zlokalizowany w Republice Południowej Afryki) czy BRITE (6 małych satelitów naukowych obserwujących najjaśniejsze gwiazdy na niebie), ale również realizują własne ambitne projekty jak SOLARIS (poszukiwanie planet wokół gwiazd podwójnych). Współpracują z naukowcami z renomowanych ośrodków naukowych i uczelni zagranicznych, co procentuje dużą ilością publikacji.

W wyniku kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzonej w 2013 roku CAMK PAN uzyskał najwyższą kategorię, A+.