Zbigniew Kołaczkowski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 104 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296142

E-mail: zkolacz@camk.edu.pl

O mnie: