Zbigniew Loska

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Funkcje: kierownik ośrodka obliczeniowego

Pokój: H 3 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296160

E-mail: zbylo@camk.edu.pl

O mnie: