Wojciech Dziembowski

Wojciech Dziembowski's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor emerytowany

Pokój: 136 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296136

E-mail: wd@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: