Tomasz Wyszyński

Photo not available

Funkcje: st. referent ds. technicznych i inspektor ppoż

Pokój: 18 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296144

E-mail: tomaszw@camk.edu.pl

O mnie: