Tomasz Tkacz

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. obsługi zamówień publicznych

Pokój: 18 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296144

E-mail: tkacz@camk.edu.pl

O mnie: