Stanisław Miszczak

Photo not available

Funkcje: st. programista

Pokój: komp. (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296161

E-mail: stacho@camk.edu.pl

O mnie: