Samaresh Mondal

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój: 104 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296104

E-mail: smondal@camk.edu.pl

O mnie: