Piotr Wielgórski

Piotr Wielgórski's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój: 14B (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296168

E-mail: pwielgor@camk.edu.pl

O mnie:

Kosmiczna skala odległości, gwiazdy pulsujące.