Grzegorz Pietrzyński

Grzegorz Pietrzyński's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 137 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296137

E-mail: pietrzyn@camk.edu.pl

O mnie:

Moje główne zainteresowania naukowe to:

  • kosmiczna skala odległości
  • pobliskie galaktyki
  • gwiazdy zmienne
  • gromady gwiazdowe