Paweł Bielewicz

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 123 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296123

E-mail: pbielew@camk.edu.pl

O mnie:

Moje główne zainteresowania naukowe to:

  • CMB
  • soczewkowanie grawitacyjne CMB
  • topologia Wszechświata
  • wielkoskalowa struktura Wszechświata
  • rozwijanie narzędzi staystycznych do analizy danych kosmologicznych
Lista publikacji: ADS database, SPIRE database