Paulina Sowicka

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój: 14A (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296167

E-mail: paula@camk.edu.pl

O mnie: