Henryka Netzel

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój:

Tel. wewn.:

E-mail: netzel@camk.edu.pl

O mnie: