Monika Zuchniak

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. zarządzania projektami

Pokój: 14C (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296165

E-mail: mzuchniak@camk.edu.pl

O mnie: