Marcin Semczuk

Marcin Semczuk's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój: 14C (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296169

E-mail: msemczuk@camk.edu.pl

O mnie:

Dynamika galaktyk - Ramiona spiralne w galaktykach - Symulacje N-ciałowe