small pl CAMK logo

Mateusz Janiak

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 102

Tel. : +48 223296102

E-mail: mjaniak@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • projekty H.E.S.S. i CTA;