Małgorzata Stelmach-Polijaniuk

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: główna księgowa

Pokój: 117A (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296143

E-mail: m.polijaniuk@camk.edu.pl

O mnie: