Krzysztof Hryniewicz

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 139 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296139

E-mail: krhr@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • proces akrecji na czarne dziury;
  • aktywne jądra galaktyk;
  • procesy akrecji i dyski akrecyjne;