Katarzyna Morawska

Photo not available

Funkcje: samodz. referent ds. pracowniczych

Pokój: 114 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296114

E-mail: kasia@camk.edu.pl

O mnie: