Krystian Iłkiewicz

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój: 103 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296103

E-mail: ilkiewicz@camk.edu.pl

O mnie: