Grzegorz Woźniak

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: licencjat/inż.

Funkcje: specjalista

Pokój: 105 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296105

E-mail: gwozniak@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • projekt BRITE;