Dominika Koszade-Karwat

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalist ds. obsługi projektów badawczych

Pokój: 114 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296156

E-mail: dominika@camk.edu.pl

O mnie: