Danai Antonopoulou

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 102 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296102

E-mail: danai@camk.edu.pl

O mnie: