Cezary Gałan

Cezary Gałan's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 104A (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296164

E-mail: cgalan@camk.edu.pl

O mnie:

W mojej pracy naukowej zajmuję się astronomią gwiazdową. Moje badania są skoncentrowane na gwiazdach zmiennych, szczególnie układach długookresowych, zaćmieniowych i gwiazdach symbiotycznych. Wykonuję i wykorzystuję obserwacje spektroskopowe i fotometryczne głównie do: analiz zmian okresowych, wyznaczania parametrów orbitalnych oraz parametrów fizycznych gwiazd w układach podwójnych poprzez modelowanie krzywych blasku i prędkości radialnych, badania struktury i ewolucji gwiazd w układach podwójnych. Ostatnio pracuję głównie nad wyznaczaniem składów chemicznych czerwonych olbrzymów w układach symbiotycznych oraz zastosowaniem tych wyników do badania ewolucji chemicznej tych obiektów w zależności od przynależności do różnych populacji Galaktycznych.