Bartłomiej Zgirski

Bartłomiej Zgirski's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Pokój: 14B (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296168

E-mail: bzgirski@camk.edu.pl

O mnie:

metoda Baade-Wesselinka dla Cefeid, pomiary odległości, gwiazdy pulsujące, zależności okres - jasność dla populacji Cefeid w pobliskich galaktykach