Krzysztof Belczyński

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: 40 (Warszawa)

Tel. wewn.:

E-mail: belczynski@camk.edu.pl

O mnie: