Karolina Bąkowska

Karolina Bąkowska 's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 102 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296102

E-mail: bakowska@camk.edu.pl

O mnie:

Moje zainteresowania naukowe dotyczą gwiazd kataklizmicznych, układów podwójnych zaćmieniowych, obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych.