Anna Zuchora

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: starszy referent ds. pracowniczych

Pokój: 114 (Warszawa)

Tel. wewn.: +48223296140

E-mail: azuchora@camk.edu.pl

O mnie: